De Principes van Agro-ecologie

Naar sociaal rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame voedselsystemen

CIDSE

Voorwoord

Wat versta jij onder agro-ecologie? Hoe ziet het eruit in de praktijk? Kan het opgeschaald worden? Welke concrete voorbeelden zijn er? Hoe kan erin worden geïnvesteerd? Hoe het te ondersteunen? Is het productief? Zijn er data die de efficiëntie bewijzen, die aantonen dat de beloften worden waargemaakt? Dat zijn een paar vragen die vaak worden gesteld door mensen die niet erg vertrouwd zijn met agro-ecologie.

Mensen die er wel mee vertrouwd zijn, kaarten dan weer andere kwesties aan:

“Ik vind niet dat ze echt over agro-ecologie spreken: agro-ecologie beperkt zich niet tot het verbeteren van het leven in de bodem, het is zoveel meer dan dat!”

“Men gebruikt dan wel het woord agro-ecologie, maar het concept is volledig uitgehold. Men gebruikt het om het industriële model te ‘greenwashen’

“Wetenschappers interpreteren agro-ecologie misschien op deze manier, maar dat is niet hoe boerenbewegingen het zien”

“Zij gebruiken misschien de term agro-ecologie niet, maar waarover zij praten strookt met hoe wij agro-ecologie zien en definiëren

Zo kunnen we nog even doorgaan… Algemeen mogen we stellen dat er nood is aan meer duidelijkheid over wat agro-ecologie is en wat het niet is. Dat is belangrijk om politieke steun te krijgen, om de beweging te laten groeien, om coöptatie te vermijden en om valse, zogenaamd klimaatslimme oplossingen te bestrijden. Sociale bewegingen, ngo’s, internationale instellingen en academici hebben de afgelopen jaren verschillende pogingen ondernomen om te verduidelijken wat agro-ecologie precies is en die pogingen gaan nog steeds door.

Ook in ons netwerk voelden we de nood aan verduidelijking en afstemming. Dit document is een eerste poging tot antwoord. We hebben beslist om de verschillende principes op te splitsen in vier dimensies van duurzaamheid: ecologisch, socio-cultureel, economisch en politiek. Wij denken dat het een goede manier is om de complexiteit en het multidimensionale aspect van agro-ecologie te vatten. Het laat ons toe om agro-ecosystemen en voedselsystemen te begrijpen binnen de sociale, economische en politieke context waarin zij bestaan.[i] De opbouw van het document reflecteert op deze manier ook de categorieën van principes zoals reeds geïdentificeerd door anderen in de agro-ecologische beweging.

Ons doel is niet om agro-ecologie opnieuw te definiëren, maar eerder om principes te identificeren die ons verhaal, ons politiek werk alsook onze werking met partners wereldwijd versterken. We willen de visie op en het begrip van agro-ecologie versterken want voor ons is agro-ecologie één van de belangrijkste middelen om voedselsoevereiniteit en klimaatrechtvaardigheid te realiseren.

Dit document vormt de eerste stap in een ruimer proces om de dialoog aan te gaan met onze partners in verschillende delen van de wereld, en tussen de lidorganisaties van ons netwerk (ook om huidige praktijken en strategieën te evalueren). Onze samenleving moet vandaag het hoofd bieden aan ernstige sociale, ecologische en economische crisissen. Klimaatverandering dwingt ons om de huidige productie- en consumptiemodellen radicaal om te gooien. Daarom is een goed begrip van en steun voor agro-ecologie dringend. We hopen en geloven met deze publicatie een bescheiden bijdrage te leveren tot de versterking van de wereldwijde agro-ecologische beweging.

Prof. Michel Pimbert, Coventry University (UK)